Solicitatie

Wij werken vanuit de antroposofische pedagogiek.

De antroposofische pedagogiek kent een aantal bijzondere aspecten. Centraal staan hierin: ritme, het mee bewegen met de seizoenen en jaarfeesten, de nabootsing en gewoontevorming, de ontwikkeling en eigenheid van het kind, de zintuigontwikkeling en respect voor de omgeving en de materialen. Deze aspecten zorgen ervoor dat ieder kind houvast krijgt, dat de omgeving waarin ze komen vertrouwd aanvoelt, zodat ze vanuit de innerlijke rust tot vrij spel kunnen komen.

Sollicitatieformulier BBL - pedagogisch medewerker

Wat doen we met je gegevens? We houden het sollicitatieproces graag zo eenvoudig mogelijk, zodat we de procedure in gang kunnen zetten. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. De Vlinderboom op school gebruikt jouw gegevens uitsluitend om jouw geschiktheid voor de functie goed te kunnen beoordelen. Zodra de sollicitatieprocedure is afgerond, zullen wij binnen 4 weken jouw persoonsgegevens verwijderen, tenzij je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens tot 1 jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren, zodat wij je eventueel later kunnen benaderen voor een openstaande vacature. Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je lezen in onze privacybeleid. Deze kun je ook inzien door onderin op privacy policy te klikken.

Bedankt voor je sollicitatie!

Een email ter bevestiging is onderweg.