PEUTERGROEP
& BSO

op jouw vrije school

Antroposofische opvang

“In een geborgen sfeer bieden wij peutergroepen en buitenschoolse opvang op antroposofische basis.”

Een bekende omgeving

“Hier vinden de kinderen de rust en het vertrouwen in één belevingswereld met de Vrije school.”

Ruimte voor ontwikkeling

“Samen creëren we een tweede thuis waar ieder kind zich gezien voelt.”

Het beste voor het kind

“De rust, het ritme en de herhaling dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen bij het kind.”

nieuws