Partners

De Vlinderboom op school is gevestigd in vijf Vrije scholen. Dit zijn onze belangrijkste partners; in de overdracht van het wel en wee van de kinderen, in gezamenlijk ruimtegebruik, in de aansluiting op de schoolroosters en de opvang van studiedagen en en op jaarfeest momenten. 

Voor opleidingen werken we samen met de School voor Antroposofische Kinderopvang in Utrecht (MBO4).

De Vlinderboom is aangesloten bij de Vereniging Antroposofische Kinderopvang en werkt nauw samen om landelijke wetgeving te vertalen naar de praktijk binnen de antroposofische pedagogiek.