BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt kinderen van de Vrijeschool Amsterdam West opvangmogelijkheden na school, in de vakanties en op studiedagen. De BSO tijden sluiten altijd aan bij de schooltijden, zie hieronder voor overzichten van openingstijden en tarieven .

Tweede thuis

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt de kinderen een geborgen tweede ‘thuis’, met alleen kinderen van deze school. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Zowel qua openingstijden als qua pedagogische visie en werkwijze sluiten we aan bij deze school. Per groep kunnen er maximaal 20 kinderen komen op een middag onder de hoede van twee pedagogisch medewerkers. Op dagen met veel kinderen kunnen we de groepen meer leeftijdsgebonden maken.

De kinderen worden opgevangen in de prachtige nieuwe Vlinderboom ruimtes in de school. Er is een opendeurbeleid tussen de twee groepen op het moment dat er vrij spel is. Het omsloten schoolplein biedt fijne mogelijkheden om te spelen in een geborgen omgeving.

Ritme

In feite is onze BSO te zien als de grote uitademing van de schooldag. De kinderen mogen bij ons op hun eigen wijze bijkomen van het leren en spelen op school. We bieden hiervoor een vast ritme aan waarbinnen van alles mogelijk is. Vanaf 14.00 uur worden de kinderen ontvangen in een van de twee lokalen. 

Tijdens de middag worden rustige en actieve momenten op de groep afgewisseld. De activiteiten met de kinderen zijn afgestemd op hun leeftijd.

Tijdens de BSO worden brood, rijstwafels, groenten en fruit aan de kinderen aangeboden. De voeding bij de Vlinderboom is zo veel mogelijk biodynamisch.

Aan het einde van de dag worden de kinderen met de fruitkring voorgelezen om in een rustige stemming opgehaald te worden door hun ouders.

Activiteiten

De vrijetijdsbeleving van het kind staat op de BSO centraal. Niet alleen wordt er gezamenlijk iets gedronken, ook kunnen de kinderen vertellen hoe het op school was en wat ze allemaal beleefd hebben. Eventueel wordt er voorgelezen of een spelletje gedaan. Vervolgens kunnen de kinderen hun eigen gang gaan en wanneer ze dat willen, meedoen aan een georganiseerde activiteit. Door het jaar heen verzorgen de pedagogisch medewerkers activiteiten op de groep en worden er met kinderen thema’s bedacht waarmee ze iets gezamenlijks kunnen doen. Voor de oudere kinderen zijn er meer op hun leeftijd afgestemde boeken, bordspelen, gereedschap, verkleedkleren e.d. We zullen het buitenspelen altijd stimuleren. Daarvoor zijn er op het schoolplein materialen aanwezig voor in de zandbak, voor hutten bouwen of om te voetballen.  Op de Vlinderboom maakt je kind bovendien vrienden buiten de eigen klas.

Vakantieopvang

We zijn 9 weken van de vakantieweken open. In de vakanties kunnen er uitstapjes georganiseerd worden bijvoorbeeld naar Woeste Westen, Artis, een grote speeltuin of een op het kind gericht museum. Ook voor op de locatie worden er leuke programma's bedacht. De pedagogisch medewerkers maken de plannen hiervoor tijdig bekend. Tijdens de vakantie is er de gehele dag opvang met een gevarieerd programma, met een uitdagender karakter dan tijdens de schoolweken.

Ruilbeleid

Het is mogelijk om 3 keer per kalenderjaar een dag te ruilen als:

  1. Dit wordt aangegeven via het Ouderportaal/ KOVnet ouderapp;
  2. Er plek is op de gewenste dag;
  3. De te ruilen dag maximaal twee weken vooruit ligt;
  4. De te ruilen dag binnen 4 weken wordt geruild: 2 weken terug of 2 weken vooruit;
  5. Alleen gelijkwaardige uren kunnen worden geruild. Een schooldag kan niet voor een vakantie- of studiedag worden geruild of vice versa.

Als hieraan niet wordt voldaan, dan kan de dag niet worden geruild.

Studiedagen

Tijdens de studiedagen van de school is de Vlinderboom natuurlijk gewoon open, vanaf de morgen tot de avond. Als het weer het toelaat, trekken we erop uit!

Tijdens studiedagen van de Vlinderboom zijn we gesloten voor de kinderen. Deze dag kan geruild worden met een andere dag in de week, als de groepsgrootte het toelaat.

TARIeVEN

De opvangmogelijkheden voor de Vlinderboom op de Vrijeschool Amsterdam West worden afgestemd op het rooster en de jaarplanning van de school.

Een deel van de kosten kan je vergoed krijgen van de Belastingdienst. Voor teruggave van de Belastingdienst kunt op www.toeslagen.nl en www.boink.info berekenen wat je vergoed krijgt. Via de kinderopvang-toeslag vergoedt de overheid in 2024 voor de buitenschoolse opvang tot een maximum uurprijs van € 9,12

BSO in schoolweken en schoolvakanties

Het opvangpakket van de Vlinderboom bestaat uit 40 schoolweken, 9 vakantieweken en 2 studiedagen. De BSO is open vanaf 14.00 tot 18.30 uur. De BSO is tijdens de studiedagen en in de vakantie open van 08.00 tot van 18.30 uur.

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, inclusief alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

2024Schoolweken en vakantieopvangSchoolweken en vakantieopvang
14.00 -18.3015.00 -18.30
Opvang uren per jaar296255.5
Opvang uren per maand24.6321.29
Prijs per maand**€ 270,63€ 234,00
Prijs per uur€ 10,99€ 10,99
Kosten extra studie/ vakantiedagen€ 115,40€ 115,40

** Prijs per maand is 1/12 van het jaar tarief. In de vakanties wordt dus ook gefactureerd.

In alle bovengenoemde tarieven zijn de dagen en uren verwerkt waarin de BSO gesloten is, zoals alle verplichte feestdagen en dagen waarop de Vlinderboom eerder of helemaal gesloten is (o.a. de 3e en 4e week van de zomervakantie en tussen kerst en nieuwjaar).

Je ontvangt als ouder de volledige factuur rechtstreeks van de Vlinderboom. Deze betaal je per automatische incasso. Een deel kunt je vergoed krijgen van de belastingdienst.

Je moet binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan je toeslag aanvragen. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Op www.toeslagen.nl en www.boink.info kun je meer informatie hierover vinden en door middel van een proefberekening een indicatie krijgen van de tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Je kunt uiteraard ook bellen met de belastingtelefoon op nummer 0800-0543 voor meer informatie. Voor het aanvragen van de toeslag heb je in ieder geval ook het LRK-nummer nodig van de desbetreffende locatie.

LRK nummer BSO Amsterdam

Het LRK nummer van de BSO Amsterdam: 257433697 

INFORMATIEFOLDER

In onze informatiefolder vindt u alle praktische informatie over onze BSO en een samenvatting van ons pedagogisch beleid. Deze is op dit moment nog in ontwikkeling voor Amsterdam

MEDEWERKERS