BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt kinderen van Vrije school Zaanstreek opvangmogelijkheden na school, in de vakanties en op studiedagen. De BSO tijden sluiten altijd aan bij de schooltijden, zie hieronder voor overzichten van openingstijden en tarieven en uitgebreide informatiefolder.

Tweede thuis

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt de kinderen een geborgen tweede ‘thuis’, met alleen kinderen van deze school. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Zowel qua openingstijden als qua pedagogische visie en werkwijze sluiten we aan bij deze school. Per middag kunnen er maximaal 40 kinderen komen onder de hoede van vier pedagogisch medewerkers.  Er zijn “verticale” BSO groepen voor de kleuters en de basisschoolkinderen samen. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we twee groepen voor het jongere kind en voor de oudere kinderen.

 

Ritme

In feite is onze BSO te zien als de grote uitademing van de schooldag. De kinderen mogen bij ons op hun eigen wijze bijkomen van het leren en spelen op school. We bieden hiervoor een vast ritme aan waarbinnen van alles mogelijk is. Vanaf 10 uur worden de kinderen ontvangen in het lokaal, waar ze eerst een lekkere lunch zullen krijgen. De voeding op de Vlinderboom is zo veel mogelijk biologisch-dynamisch.

Tijdens de middag worden rustige en actieve momenten op de groep afgewisseld. De activiteiten met de kinderen zijn afgestemd op hun leeftijd.

Als de grotere kinderen aanschuiven na 14.30 uur is er nog een moment van brood of rijstwafel en water of sap, waarna er binnen of buiten activiteiten plaatsvinden.

Aan het einde van de dag worden de kinderen met de fruitkring voorgelezen om in een rustige stemming opgehaald te worden door hun ouders.

Activiteiten

De vrijetijdsbeleving van het kind staat op de BSO centraal. Niet alleen wordt er gezamenlijk iets gedronken, ook kunnen de kinderen vertellen hoe het op school was en wat ze allemaal beleefd hebben. Eventueel wordt er voorgelezen of een spelletje gedaan. Vervolgens kunnen de kinderen hun eigen gang gaan en wanneer ze dat willen, meedoen aan een georganiseerde activiteit. Door het jaar heen verzorgen de pedagogisch medewerkers activiteiten op de groep en worden er met kinderen thema’s bedacht waarmee ze iets gezamenlijks kunnen doen. Voor de oudere kinderen zijn er meer op hun leeftijd afgestemde boeken, bordspelen, gereedschap, verkleedkleren e.d. We zullen het buitenspelen altijd stimuleren. Daarvoor zijn er op het schoolplein materialen aanwezig voor in de zandbak, voor hutten bouwen of om te voetballen.  Op de Vlinderboom maak je bovendien vrienden buiten je eigen klas.

Brede school​

Nog zo een prachtig initiatief binnen de school: De brede school. Kinderen die naar de Vlinderboom gaan, kunnen op die dag ook gebruik maken van de activiteiten van de brede school. De combinatie is ideaal voor kinderen die naast de BSO willen deelnemen aan deze activiteiten.

Studiedagen

Tijdens de studiedagen van de school is de Vlinderboom natuurlijk gewoon open, vanaf de morgen tot de avond. Als het weer het toelaat, trekken we erop uit!

Tijdens studiedagen van de Vlinderboom zijn we gesloten voor de kinderen. Deze dag kan geruild worden met een andere dag in de week, als de groepsgrootte het toelaat.

Ruilbeleid

Het is mogelijk om 3 keer per kalenderjaar een dag te ruilen als:

  1. Dit wordt aangegeven via het Ouderportaal/ KOVnet ouderapp;
  2. Er plek is op de gewenste dag;
  3. De te ruilen dag maximaal twee weken vooruit ligt;
  4. De te ruilen dag binnen 4 weken wordt geruild: 2 weken terug of 2 weken vooruit;
  5. Alleen gelijkwaardige uren kunnen worden geruild. Een schooldag kan niet voor een vakantie- of studiedag worden geruild of vice versa.

Als hieraan niet wordt voldaan, dan kan de dag niet worden geruild.

TARIeVEN

De opvangmogelijkheden voor de Vlinderboom op de Vrije school Zaanstreek worden afgestemd op het rooster en de jaarplanning van de school.

Een deel van de kosten kan je vergoed krijgen van de Belastingdienst. Voor teruggave van de Belastingdienst kun je op www.toeslagen.nl berekenen wat je vergoed krijgt en op www.boink.info kun je een uitleg vinden over de aanvraag kinderopvangtoeslag. Via de kinderopvangtoeslag vergoedt de overheid in 2024 voor de buitenschoolse opvang tot een maximum uurtarief van € 9,12.

BSO alleen in de schoolweken

Opvang gedurende 40 schoolweken en 2 studiedagen.

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, inclusief alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

2024Overblijf opvang*Lange opvangKorte opvang
13.00 - 14.3013.00 - 18.3014.30 - 18.30
Opvang uren per jaar60241181
Opvang uren per maand520,115,1
Prijs per maand*€ 63,15€ 245,84€ 184,64
Prijs per uur€ 12,63€ 12,24€ 12,24
Kosten extra studie/ vakantiedagen€ 128,53€ 128,53€ 128,53

*    De Overblijfopvang is exclusief 2 studiedagen

** Prijs per maand is 1/12 van het jaar tarief. In de vakanties wordt dus ook gefactureerd.

BSO in schoolweken en schoolvakanties

Opvang gedurende 40 schoolweken, 2 studiedagen en 9 vakantieweken.
De BSO is tijdens de studiedagen en in de vakantie open van 08.15 tot van 18.30 uur.

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, inclusief alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

2024Lange middagKorte middag
13.00 -18.3014.30 -18.30
Opvang uren per jaar336276
Opvang uren per maand2823
Prijs per maand*€ 303,96€ 249,60
Prijs per uur€ 10,87€ 10,87
Kosten extra studie/ vakantiedagen€ 128,53€ 128,53

** Prijs per maand is 1/12 van het jaar tarief. In de vakanties wordt dus ook gefactureerd.

Er is een mogelijkheid om extra studie- of vakantiedagen af te nemen, indien de groepsgrootte dit toelaat. Hiervoor berekenen wij 10,5 uur per dag.

In alle bovengenoemde tarieven zijn de dagen en uren verwerkt waarin de BSO gesloten is, zoals alle verplichte feestdagen en dagen waarop de Vlinderboom eerder of helemaal gesloten is (o.a. de 3e en 4e week van de zomervakantie en tussen kerst en nieuwjaar).

Het bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht is een gemiddelde van de jaarkosten. Je ontvangt als ouder de volledige factuur rechtstreeks van de Vlinderboom. Deze betaal je per automatische incasso. Een deel kunt je vergoed krijgen van de belastingdienst.

Je moet binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan je toeslag aanvragen. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Op www.toeslagen.nl en www.boink.info kun je meer informatie hierover vinden en door middel van een proefberekening een indicatie krijgen van de tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Je kunt uiteraard ook bellen met de belastingtelefoon op nummer 0800-0543 voor meer informatie. Voor het aanvragen van de toeslag heb je in ieder geval ook het LRK-nummer nodig van locatie. Deze vind je onderaan deze pagina.

Flexibele opvang

Wij berekenen 12% extra bovenop de hoogste uurprijs als een kind uitsluitend incidenteel gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang. Lees hier meer over de voorwaarden.

 

LRK nummer BSO Zaandam

Het LRK nummer van BSO de Vlinderboom op de Galjoenstraat 111 in Zaandam is: 529730339

INFORMATIEFOLDER

In onze informatiefolder vindt u alle praktische informatie over onze BSO en een samenvatting van ons pedagogisch beleid. U krijgt voorafgaand aan het intakegesprek (als uw kind wordt geplaatst) een papieren exemplaar, maar u kunt de folder ook downloaden.

MEDEWERKERS