ouders

Ouders zijn een belangrijk onderdeel van kwalitatieve kinderopvang. Een goede relatie tussen ouder en pedagogisch medewerkers is van grote waarde voor het kind. Het kind voelt dan de samenhang en kan zich daar veilig in voelen. De inzet en interesse van ouders is daarbij van belang.

De Vlinderboom werkt met een Ouderportaal. Via dit portaal worden
ziekmeldingen gedaan, vakanties afgemeld en evt. ruilverzoeken of extra
dagen (BSO) aangevraagd. Bij inschrijving bij de Vlinderboom krijg je
een inlog hiervoor toegestuurd.

Introductie oudercommissie​

Ouders nemen deel aan de  oudercommissie vanuit interesse en betrokkenheid bij de kwaliteit van de opvang. De Vlinderboom heeft voor iedere locatie een aparte oudercommissie bestaande uit ouders van de peutergroep en de BSO samen. De oudercommissie is een zelfstandig adviesorgaan dat zowel op verzoek als op eigen initiatief adviserend optreedt naar het bestuur van de Vlinderboom. Zij adviseert over de belangen van de kinderen en hun ouders. Deze overlegt een aantal keer per jaar met de leidinggevende over alle aangelegenheden van de opvang. Ouders kunnen zich met hun vragen altijd rechtstreeks wenden tot de leden van de commissie via oczaandamvb@gmail.com. Over welke zaken zij adviseren staat vermeld in de Wet op de Kinderopvang, zie www.boink.info.

Interesse om lid te worden van de oudercommissie?

Wij verwelkomen graag ouders in de oudercommissie die goed kunnen reflecteren en die zich willen inzetten voor een goede kwaliteit van de kinderopvang op de locatie.

Stuur een email naar: oczaandamvb@gmail.com

Huidige leden van oudercommissie (OC) zijn:

Arno Vlasveld (peutergroep)
Roderik Hesselman (peutergroep)
Freerk Terpstra (BSO)
Peter van den Berg (BSO)

Vanwege privacy staan de mailadressen niet op de website. Heb je een vraag, wil je contact met hen? Vraag aan leidinggevende Ellen hun contact gegevens op.
 

interessante links

algemene Voorwaarden

De Vlinderboom is lid van de Branchevereniging Kinderopvang en de Algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de standaard die gebruikelijk voor de kinderopvangbranche.

Hier kan je de algemene voorwaarden downloaden. 

ORGANISATIE GEGEVENS​

De Vlinderboom op school BV  

Kamer van Koophandel: 60489723

Hoofdvestiging: van Ostadestraat 1-3,2023 XA, Haarlem

Bankrekening: NL69RABO0175805008

BTW: NL853933145B01

Bestuur: Marika Groenewegen en Wido Jonges 

klachtenprocedure

Wij vinden een goed en open contact met ouders erg belangrijk, zowel in de vorm van een goede dagelijkse overdracht over en weer, als in de vorm van een wat uitgebreider gesprek, als daar behoefte aan is bij ouders of pedagogisch medewerkers. Wij vinden het dan ook van belang om eventuele vragen, wensen, verzoeken, zorgen, kritiek, suggesties, klachten, bezwaren of problemen in een sfeer van respectvol en open overleg te bespreken, en deze positief en constructief te benaderen.

Desondanks kan het natuurlijk altijd gebeuren dat ouders een klacht hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar en worden professioneel behandeld volgens onderstaande klachtenprocedure.

privacy policy

De Vlinderboom  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vlinderboom  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hieronder kun je de privacy policy van de Vlinderboom op school downloaden.